HejMy

to spółka non-profit 

znaczy to, że kupując właśnie na tej stronie wspierasz dzieci, które wymagają specjalistycznej terapii.