CZAS NA ZWROT

Klient, będący Konsumentem może dokonać zwrotu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru stosowne oświadczenie. Możesz zrobić to:

– na piśmie na adres  HejMy sp. z o.o. ul. Starokrakowska 135 26-600 Radom

– poprzez e-mail na adres: biuro@hejmy.pl

Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

SKUTKI ZWROTU – ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

W przypadku zwrotu – odstąpienia od umowy sprzedaży towarów, umowa jest uważana za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

PAMIETAJ!!! Klient ponosi koszty zwrotu towaru

WARUNKI JAKIE MUSI SPEŁNIĆ ZWRACANY PRODUKT

Zwracany produkt nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Musi posiadać oryginalne metki i oraz oryginalne opakowanie. Artykuł musi być odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony.

TERMIN ZWROTU PŁATNOŚCI

HejMy dokona zwrotu środków pieniężnych Klienta przelewem na wskazany w oświadczeniu numer konta.

HejMy dokona wszelkich starań by zwrócić płatność w terminie krótszym niż przysługujący mu 14 dni liczony od dnia dostarczenia do e-sklepu towaru wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o zwrocie – odstąpieniu od umowy.

HejMy zwróci klientowi  będącemu Konsumentem dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany w e-sklepie.

HejMy oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży do chwili otrzymania towaru z powrotem.

ZWROT TOWARU

Pamiętaj!!! Zwracany produkt nie może być uszkodzony czy zniszczony, nie może nosić żadnych śladów użytkowania. Musi posiadać oryginalne metki i oraz oryginalne opakowanie. Artykuł musi być odesłany w takim samym stanie w jakim został doręczony.

Dokładnie zapakuj i zabezpiecz towar.

– wypełnij formularz zwrotu, który został wysłany wraz z zakupionym artykułem. Jeśli nie posiadasz formularza możesz go wydrukować pobierając tutaj

– zwracany produkt z dołączonym formularzem zwrotu, dowodem zakupu (paragon, faktura VAT), należy odesłać na adres:

HejMy sp. z o.o.

ul. Starokrakowska 135

26-600 Radom