REKLAMACJA

HejMy jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi z tytułu rękojmi względem Klienta będącego konsumentem przez 2 lata od daty wydania rzeczy.

PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

W sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Klient będący konsumentem może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z trzech działań:

– wymiany towaru na nowy

– naprawy towaru

– odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Aby złożyć reklamację należy:

– dokładnie zapakować i zabezpieczyć produkt,

– wypełnić formularz reklamacji, który został wysłany wraz z produktem (jeśli nie posiadają Państwo formularza można go wydrukować tutaj) .

Reklamowany produkt z dołączonym formularzem reklamacji, dowodem zakupu (np. paragonem fiskalnym), należy odesłać na adres:

HejMy sp. z o.o.

ul. Starokrakowska 135

26-600 Radom

PAMIĘTAJ!!!

E-sklep HejMY nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.

REALIZACJA REKLAMACJI

HejMY w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki wraz z towarem, rozpatrzy Twoją reklamację. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, towar zostanie odesłany do Klienta na koszt e-sklepu HejMY. W przypadku nie uznania reklamacji przez e-sklep, koszty przesyłki pokrywa Klient.

O rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową.